Tula sa Ulan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-18 ng Hulyo 2019
Tuwing tag-ulan
Aking binabalikan
Paliligo sa ulan
Noong aking kamusmusan.
Bakit nga ba sa ating katandaan
Hindi na tayo makapaligo sa ulan?
Dala ba ng makabagong panahon
At iba na ang ating laruan at kasiyahan?
Tayo nga ba ay maselan
Dahil marumi na ang ulan?
Hindi ba ito ay ating kagagawan
Winasak natin magandang kalikasan?
Aking pinaka-iibig kapag umuulan
Tubig mula sa kalangitan, pinakikilig aking kaibuturan
Bibig dinidilig, pisngi'y dinadampian
Habang mukha'y nakatingala kay Bathala.
Ito ang kagandahan at kabutihan
Ng paliligo sa ulan
Muli nating nararamdaman ating kalikasan
Ganan ng ating katauhan.
Nagbabadyang ulan, kay sarap pagmasdan. Aking inaasam-asam, paliligo sa ulan sana’y maisakatuparan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s