Nasaan na mga liham ng ating samahan?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-13 ng Nobyembre 2019

Photo by Noelle Otto on Pexels.com
Nasaan na mga liham
ng ating mga samahan
at pagkakaibigan
na ngayo'y napalitan
ng maramihang balanang
kaisipan at mga larawan
pati katatawanan?
Walang umiiral na ugnayan
bagkus mga palitan
at pasahan na lamang
ng sari-saring nararanasan
at nararamdaman;
mabuti kung iyong masasakyan
maski mga kababawan.
Iba pa rin 
ang karanasang
mararamdaman
na higit mapagyayaman
ng sino mang sumusulat
at tumatanggap ng liham
mula kay Mister Postman.
Maraming kabutihan
at mga kagandahan
ginagawa nating usapan
sa pamamagitan ng internet
kagaya ng e-mail,
messenger at viber
na sadya namang super ang bilis.
Photo by Roman Koval on Pexels.com
Ngunit kailanman
hindi kayang palitan
ng mga makabagong
pagsusulatan
ating kinagawiang
mga liham
na laging kinasasabikan, inaabangan.
Hindi agad binubuksan
mga kamay pinupunasan
at baka marumihan
mamantsahan
tinanggap na liham
mula sa kanino man
na turing ay isang kaibigan.
Itong pagsusulat
maging pagtanggap ng liham
maituturing nating
ritwal ng ating pagkakaibigan:
walang minamadali
bawat sandali kinakandili
pilit pinanatili sana'y kapiling kang lagi.
Nakakahinayang itong kaugalian
ng pagliham napalitan,
pati ating pagkakaibigan,
mga ugnayan tila nakalimutan;
balikan mga lumang liham nasaan
hindi ba't nakatago, iniingatan
upang basahin, sariwain, palalimin ating samahan?
Photo by Suzy Hazelwood on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s