Syllabus ng cactus

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-06 ng Nobyembre 2019

Photo by Matthew T Rader on Pexels.com
Yaman rin lang
naumpisahan ko nang
balikan natutunan sa pagdidilig
ng mga halaman,
narito naman aking kinamumuhian
sa nilalang na luntian.
Hindi ko malilimutan
noon sa aking kabataan
nang ako'y mapagalitan ni inay
nang pagmuntikanan ko nang
maluray alaga niyang halaman
kailan ko lamang nagustuhan.
Tuwing aking dinidiligan 
aming mga halaman
palagi kong iniiwasan
maski mawiligan
mga cactus dahil aming napag-aralan
namumuhay mga ito sa disyerto kahit walang ulan.
Photo by jami jari on Pexels.com
Hindi ako nahiwagaan 
sa naturang katangian
bagkus aking pinagtakhan
bakit ang cactus inalagaan
di naman pala kailangang diligan
bukod sa di kakitaan ng kagandahan?
Doon nagsimula itong aking kalokohan
o kademonyuhan, wika ng aking ina
nang unti-unti kong hiwaan berdeng laman
iniiwasan mga tinik na nakatirik
gamit bago kong laseta
na nabili sa bangketa pagkagaling sa eskuwela.
"Ano ngayon iyong laban?",
pahibang kong binulungan
itong cactus na aking sinaktan
habang pinagmamasdan
mga dagta tila baga luha
ng halamang nasugatan.
Nang ako'y kinagalitan 
ng aking inang,
iisa lamang kanyang tanong
at wala akong naitugon:
"Inaano ka nitong halaman,
bakit mo ginawan ng ganyan?"
Photo by Min An on Pexels.com
Pagkaraan ng mahabang panahon
akala ko'y nakalimutan ko na 'yon
ilang pagkakataon kalooban marahil ng Panginoon
sa aking pagdarasal at pagninilay
sumasagi sa aking atensiyon
halamang wala akong pakialam noon.
Katulad ng kanyang mumunting tinik
nakasalubsob na tumitirik, sumasagitsit ang sakit
sa aki'y cactus nagtatanong, ibig makasumpong
maliwanag kong tugon:
"Hindi mo ba ako kayang tanggapin,
kilalanin at mahalin sa ganang aking sarili?"
Sa cactus din nasasalamin
karunungan at kabutihan ng Diyos natin
lahat ng nilikha niya sadyang mabuti
magkakaiba man ng uri at itsura
lahat tumanggap ng kanyang hininga
nakikibahagi sa buhay niyang nakabibighani.
Paalala ng cactus sa atin
tanggapin bawat isa sa atin
hindi sagwil pagkakaiba-iba natin
bagkus marahil ito magpapabuti sa atin
upang buksan kalooban natin
sa maraming inihahaing pagkakataon itong buhay natin.
Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s