Ang paboritong birtud ng Diyos

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-29 ng Oktubre 2019

Tula na aking hinalaw sa “The Portal of the Mystery of Hope” ng makatang Pranses na si Charles Peguy (pe-gi). Bagamat hindi siya debotong Katoliko, nang maglaon malaki ang naging impluwensiya sa kanya ng Katolisismo hanggang sa siya ay mamatay noong 1914 sa Villeroy, France.
Sa tatlong pangunahing birtud nating taglay
mula sa Kanyang mapagpalang kamay
sinabi ng Diyos: "Pag-Asa ang aking pinaka-paborito"
sapagkat ito lamang aniya ang "nakasosorpresa" sa kanya.
Paliwanag ng Diyos, 
hindi siya nasosorpresa sa Pananampalataya
dahil sa kanyang kaningningang taglay
aba'y bulag at manhid lamang ang sa Kanya'y hindi magkamalay!
Hindi rin Siya aniya nasosorpresa sa Pag-ibig 
sapagkat maliban na lamang kung sing-tigas ng bato
ang puso ng tao at hindi pa sila magmamahalan
sila na aniya pinaka-aba at kaawa-awa sa lahat ng kanyang nilalang.
Ngunit itong Pag-Asa ay kakaiba
Diyos ay laging nasosorpresa
dito nakikita kapangyarihan ng kanyang grasya
para mga tao ay umasa pa kahit wala nang nakikita!
Alalahanin sulat ni Apostol San Pablo 
sa mga taga-Roma: "ang pag-asa ay hindi pag-asa
kapag nakikita na ang inaasahan.
Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na?"
Kakaiba sa pagiging positibo ang Pag-Asa
dahil nakabatay ito sa mga nakikitang palatandaan
o mga senyales upang mahulaan at matanawan
tinatantiyang kalalabasan ng isang inaasam.
Optimistic ang tao na umaasa gaganda panahon
o iigi sitwasyon batay sa mga indikasyon na kanyang nakikita;
ngunit ang taong umaasa batid niya mas lalala pa
mga bagay at sitwasyon, mas malamang hindi na iigi pa.
Ito ang kaibahan at kaibayuhan
nitong Pag-Asa na kahit talo na
at wala nang nakikita
kumpiyansa sa Diyos ay di nawawala.
Sa ating panahon ng social media
kung saan ang lahat ay nakikita at ipinakikita,
kitang-kita pa rin ang katotohanang
mga dakilang bagay sa buhay ay mula sa mga hindi nakikita.
Iyan ang nakasosorpresa sa Pag-Asa,
kahit wala ka nang nakikita
kitang-kita Kita pa rin Panginoon namin
kaya aking hiling ako'y lagi mong sorpresahin!
Photo by Essow Kedelina on Pexels.com

	

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s