Kalaswaan at katatawanan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog, ika-27 ng Mayo 2019
Larawan mula sa Google.
Ipagpaumanhin kahit ako'y hindi naman mahinhin
Bakit tila baga tayo ay nahuhumaling sa mga usapin
At paksang karimarimarim kung saa'y
Kalaswaan nagiging isang katatawanan?
Hindi lamang minsan kungdi kadalasan
Ito na nga yata katauhan ng mama sa Malakanyang
Na kung hindi kasinungalingan o kalokohan
Kasalahulaan at kalaswaan laging binibitiwan.
Kailanman ay hindi katatawanan
Gawing biro lamang o paksa sa usapan
Na wala namang katuturan
Panghahalay sa kababaihan.
Larawan mula sa Google.
Simula't sapul palagi na lamang
Kababaihan tampulan ng mga panlalait at sisihan
Na tila baga walang kasalanan
Mga kalalakihan sakdal sa kalinisan at kahusayan.
Madalas hindi nalalaman ng kalalakihan
Hinugot ang babae sa kanyang tadyang
Hindi lamang upang siya ay ingatan at pangalagaan
Kungdi dahil kapantay sa dangal at katauhan.
Sa lahat ng paglapastangan sa kababaihan
Panghahalay ang kasukdulan
Dahil niyuyurakan sinapupunan
Na siyang pinanggalingan ng sangkatauhan.
Larawan mula sa Google.
Napakinggan mo na ba
Daing na hindi maisigaw o maibulalas
Ng isang hinalay, lalo na yaong nag-alay ng buhay
Upang mamasukan sa ibang bansa?
Nakita mo na ba mga mata na hindi makatingin
Ulo ay nakatungo dahil sa bangungot na hindi magising
Luha hindi mapahirin sa bigat at sakit ng damdamin
Ng isang babaeng hinalay o puri'y nadungisan?
Aynakupo...! Nag-aalimpuyong galit kasabay
Ang pait at sakit sa tiyan at dibdib
Na halos ika'y mabuwal at maduwal
Sa gayong sinapit na dama pa rin ang sakit.
Ang pinakamalupit kapag babae ay hinalay
Ay iyong mapagtanto na isa itong impakto
Nagkukubli sa inapi na maaring babaeng iyong itinatangi:
Sariling ina o asawa, kapatid o anak.
Kapag kalaswaan ay nagiging isang katatawanan
Dangal ng katauhan di lamang ng kababaihan
Ang hindi na pinahahalagahan hanggang maubos ang halakhakan
Dahil mga tao'y magsasakmalan na parang mga hayop na lamang.
Estatwa ni Maria nang dalawin niya si Elizabeth sa kaburulan ng Judea; mula sa kanilang sinapupunan sumilang ating kaligtasang hatid ni Hesus na inihanda ni Juan Bautista. Dalawang kababaihan kumakatawan sa kadakilaan at karangalan ng mga babae sa ating buhay: ina, asawa, kapatid, anak, at kaibigan. Larawan ng may-akda, Abril 2017.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s