“Kaya May Araw ng Pasko”

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II
Ika-26 ng Disyembre 2018
IMG_2434

 

Ilang araw bago sumapit araw ng Pasko
Nakaramdam ako ng magkahalo na pagkahapo at lungkot
Dahil sa masalimuot at nakakainis na ilang tao at sitwasyon
Sinabayan pa ng maghapong pag-ulan, Biyernes hanggang Lunes.

 

Pilit kong nilabanan mga hindi magandang nararamdaman
Dinagdagan pahinga at tulog, higit sa lahat ang pagdulog sa Panginoon
Upang ilahad sa Kanya lahat ng aking tanong
Na banayad naman Niyang sinagot tila baga sa pag-ambon.

 

 

 

Hindi ba nang isinilang Siya noon, napakagulo din ng panahon?
Noon pa man hanggang sa ngayon,
May mga tao pakiramdam o paniwala na sila ang Kristo –
Tagapagligtas ng mga tao pero kung umasta, diktador at emperador?
bethlehemchristmascitystar
Kunwari’y malasakit sa mga tao ginagawa, 
pero “ego” nila ang walang pagsasawa;
Lahat ng kanilang ginagawa kunwa’y para sa madla
At marami ang natututwa na di alintana pagwasak ng buhay
Pagsira ng pagbubuklod bilang bayan, simbahan, at tahanan.

 

Kay sarap paglimi-limihin itong Panginoong Hesus natin
Likas na dakila at makapangyarihan, piniling maging maliit
Upang itong tao na likas na maliit at laging nagpipilit magmalaki
Mabatid na ang pinakamakapangyarihang puwersa
Ay ang pag-ibig na naroon lamang sa kababaang-loob at kahinaan.

 

 

 

 

Ito ang dahilan kaya mayroong araw ng Pasko:
Upang lagi nating maalala na ang Diyos ay naparito dahil nga sa gulo,
Isinilang ang Kristo sa gitna ng kadiliman dahil gayon ang mundo.
Ibinalot sa lampin at inihiga sa sabsaban
Dahil noon pa man hanggang ngayon, Siya ay tinatanggihan ng karamihan.

 

 

 

Kung ating titingnan lamang mga kaguluhan
At iba pang mga kalabisan sa mundo at buhay natin
Minsan man lamang isang araw maalala natin tuwing Pasko
Ang Diyos ay naparito upang samahan tayo sa lahat ng ito
At kung Siya patutuluyin at pananatilihin sa ating piling
Tiyak ang ibayong biyaya at pagpapala dahil laging Pasko sa atin!
(Mga larawan mula sa Google.)
BethlehemToday

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s