“Ang Tuwa at Galak ng Pasko”

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II
Ika-25 ng Disyembre 2018
IMG_2434
Tiyak at totoo naman ang kasabihan ng lahat
Na Pasko ang pinakamasayang panahon sa buong sangtaon
Dahil sa kapanganakan ng ating Panginoon
Bagama’t hindi naman siyang tuon ng mga pagdiriwang sa ngayon.
Tayo raw mga Filipino ang may pinakamasayang Pasko 
Dahil tayo rin ang pinakamahabang magdiwang nito
Ngunit wala naman sa mga ito kahulugan at diwa ng Pasko
Lalo na kung kasiyahan at hindi katuwaan ang usapan.
Kasiyaha’y kapag mga ngiti ay hanggang labi lamang
Kaya ito ay pansamantala at hindi pangmatagalan o palagian;
Ngunit kung mayroong kagalakan, yaring puso ang nakangiti
Maski sa gitna ng dalamhati at pighati.
Ang ganitong uri ng tuwa ay maari lamang nating mahabi
Kung  ating pinipili sa puso natin maghari at manatili
Itong si Hesu-Kristo na paulit-ulit na sumilang muli
Upang mga kadiliman at kasalanan sa budhi ay mapawi
Maging lubos ang kagalakan na matatagpuan lamang
Sa Diyos Anak na nagkatawang-tao tulad nating hamak
Upang katulad niya tayo’y makapagmahal din ng tunay at wagas.
Ang tuwa at galak ng kapaskuhan ay malayang pagpapasiya o desisyon
Ng sino man na handang magbigay ng silid at puwang sa puso at kalooban
Upang si Kristo ay muling sumilang, maghari at punan ating mga kakulangan
Na akala nati’y matatagpuan sa mga kayamanan at kagamitan
Kungdi sa ugnayan ng pagmamahalan na siyang diwa ng kapaskuhan
Nang unang dumating si Hesus doon sa sabsaban
Upang tayo ay samahan sa landas ng kabutihan at kabanalan.
48046351_342853482932872_3835136835885989888_n (1)
Ang larawan ay isang obra ni G. Aris Bagtas, “Musika ng Liwanag at Gabay” (4×5 ft., 2012 acrylic painting) na tumatalakay sa mabuting samahan ng pamilya at magkakamag-anak.  Araw-araw ang Pasko kung nasa puso palagi ng bawat isa ang pagmamahal at samahan ng pamilya at mga kamag-anakan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s