Ugat at batayan ng pinuno

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog, 26 Setyembre 2019

Larawan kuha ni G. Jim Marpa sa Carigara, Leyte, Setyembre 2019.
Kay sarap pagmasdan 
at maliliman lalo na sa gitna ng kainitan
ng matayog na puno
may malalabay na sanga
mga dahong luntian.
Mainam ding pagnilayan
talinghagang nababalot nitong larawan
mga kahulugan at kaugnayan
ng mga kataga na puno at pinuno
sa punong kahoy din naka-ugat.
Husay ng ano mang puno
ng tahanan at pamayanan,
tanggapan at paaralan,
simbahan at pamahalaan
natatagpuan sa kabuuan, walang kasiraan.
"Integrity" sa Inggles
hiniram sa wikang Latin, "integer" at "integritas"
na kahuluga'y "intact" o buo:
nakakabit, sama-sama
hindi sabog at kalat-kalat.
Ito ang tinaguriang integrity:
karangalan dahil buo ang pagkatao
nababakas sa kanya larawan at wangis
ng Lumikha na Siyang pinagmumulan
at pinag-uugatan ng ating katauhan at karangalan.
Sa isang pinuno, ito ang batayan
at ugat ng kanyang pamumuno
buo at hindi wasak, may kaisahan
kanyang iniisip, sinasabi at ginagawa
kaya siya ay buo at mayroon karangalan.
Malalaman natin kung tunay
at hindi huwad ating pinuno
kapag kanyang katauhan
ihalintulad sa punong kahoy
upang matukoy kanyang karangalan.
Malalim ba kanyang pagkakaugat 
sa katotohanan at kabutihan
hindi pumapanig at di mabubuwal
ng kasinungalingan?
Matuwid at matayog ba kanyang
mga pananaw at inaasam,
sinisikap matanawan, masundan
kaliwanagan ng katotohanan at katuwiran?
Nagsasanga hindi ang dila
kungdi mga bisig upang abutin
di lamang langit kungdi iba pang sanga
upang lumabay at liliman sino mang kumakanlong?
Katulad ng puno ng kahoy
ikababagsak o ikatatayog ng
sino mang puno ng sambahayan,
pamayanan, pamahalaan, at simbahan
ay nasa kayang kabuuan o karangalan bilang nilalang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s