Technicality at Pagkabayani

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-26 ng Agosto 2019

Mula sa Google.
Ano ba itong pinagsasabi ni Imee
na technically wala tayong bayani
kasi walang upisyal na sinasabi
kung sinu-sino ating mga bayani?
Pati ba naman sa mga bayani
kailangan pang gamitan ng technicality?
Kung sabagay, hindi rin masisisi si Imee
sa pagsasabi at pag-iisip ng ganiri
dahil ito ang nakadidiri: pamilya niya'y
yaring nagpipilit kilalanin silang bayani!
Technically, Imee, maski pilitin mo kami
kailanma'y hindi magiging bayani iyong dadi
lalo na noong kami'y inyong dinale Nobyembre 2016
nang dalhin ninyo siya sa Libingan ng mga Bayani.
Kailangan pa ba ang technicality 
gayong nauuna palagi pagkabayani
maliban lamang kapag wala naman
talagang kabayanihang nangyari!
At ito ang higit na nakakadiri sa pinagsasabi ni Imee: 
hindi maikakaila, huling-huli pineke ng kanyang dadi
pagkabayani na hindi naman nangyari
at ni walang nakasaksi maliban kanyang sarili?!
Napatunayan ng U.S. Army noon pang 1980's 
sa masusi nilang pagsasaliksik na isang panloloko
at walang katotohanan mga pinangalandakang
U.S. war medals ni Marcos noong ikalawang digmaang pandaigdig.
Higit pa sa technicality kungdi historicity
ang nagsasabi sino talaga ang bayani
sapagkat tiyak na mamumulaklak at hahalimuyak
ano mang buti naihasik ng sino man na bayan ang inuna bago ang sarili!
Mula sa Google.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s