Kung ang buhay ay isang paglalakbay….

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-10 ng Hulyo 2019
Lumang kalsada, may 300 taon bago sinilang si Kristo, patungong Petra sa Jordan. Larawan kuha ng may akda noong 01 Mayo 2019.
Matagal ko nang napatunayan
Na totoo nga ang kasabihang
Isang paglalakbay itong buhay;
Ngunit nitong kamakailan lamang
Aking napagnilayan ang higit na katotohanan.
Higit na mahalagang malaman
Hindi ang landas na daraanan
Na wala namang nakakaalam
Kungdi sino ang yaring kasamang
Makakasabay na aagapay at aalalay.
Tunay nga na isang paglalakbay ang buhay
Ngunit hindi ito isang destinasyon na patutunguhan
Kungdi isang direksiyon na dapat sundan
Kaya ang tinuran ni Hesus noong Huling Hapunan
"Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay".
Maaring maraming lugar tayong narating 
At marahil marami pa ang mararating
Ngunit kung hindi nababago pagkatao natin
Para din tayong hindi umalis at walang narating
Bagkus nanatili dahil mag-isa pa rin.
Paglalakbay palabas ng sarili ang buhay
Sapagkat ang hinahanap nating katuturan at kahulugan,
Kailanma'y hindi matatagpuan sa ating sarili lamang
O saanmang lunan kungdi sa mukha ng bawat kapwa
Na katulad at kapatid natin sa yaring buhay paglalakbay.
Larawan ay kuha ni John Bonding ng Architecture & Design Magazine, 25 Mayo 2019. Mula sa Facebook.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s