Kalayaan o Kasarinlan, Suriin ating kalooban

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-12 ng Hunyo 2019
Mula google.
Tuwing sasapit petsa dose ng Hunyo
Problema sa ating mga Filipino
Nahahayag sa pagdiriwang na ito
Na tila hindi natin tanto kahulugan nito.
Ano nga ba ang wasto,
Araw ng kalayaan o araw ng kasarinlan?
Parehong totoo at magkahawig sinasaad ng mga ito
Ngunit malalim at malaki pagkakaiba mga ugat nito.
Mula sa Wikipedia.
Kung pagbabatayan ating kasaysayan
Araw ng kasarinlan ang petsang ito
Nang bumukod at magsarili tayo bilang isang bansa
Pinatatakbo ng mga sariling mamamayan at kababayan.
Ngunit totoo rin namang sabihing
Higit pa sa kasarinlan natamo natin sa petsang ito
Kaya nararapat tawaging araw ng kalayaan
Nang lumaya ating Inang Bayan sa pang-aalipin ng mga dayuhan.
Larawan mula sa ABS-CBN News.
Maituturing bang may kasarinlan ating bayan
Kung wala namang kalayaan linangin at pakinabangan
Kanyang likas na yaman lalo na sa karagatan
Gayong tayo ay bansang binubuo ng mga kapuluan?
Tayo nga ba ay nagsasarili at masasabing may kasarinlan
Kung turing sa atin ay dayuhan sa sariling bayan
Walang matirhan lalo na mga maliliit nating kababayan
Dahil sa kasakiman ng ilang makapangyarihan sa pagkamkam?
Gayon din naman sana'y ating matingnan
Kung tunay itong ating kalayaan
Marami pa rin ang nabubulagan at hindi matagpuan
Dangal ng kapwa na madalas ay tinatapakan.
Ang tunay na kalayaan ay ang piliin at gawi'y kabutihan
Kaya ito ma'y kasarinlan dahil ito'y kakayahang
Kumawala at lumaya sa panunupil sa sariling pagpapasya
Walang impluwensiya ng iba kungdi dikta ng konsiyensiya.
Larawan mula sa Google.
Kalayaan at kasarinlan kung ating pagninilayan
Dalawang katotohanang nagsasalapungan
Kung saan mayroong pagtatagpo ng kabutihan
Paglago at pagyabong ng buhay tiyak matatagpuan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s