“Bugtong ng Buntung-hininga”

IMG_2434
Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II
Ika-18 ng Pebrero 2019

 

Bugtong palabugtong,
ako’y mayroong tanong:
Bakit nga ba sa tuwing ako’y napapabuntung-hininga
Ako’y sinasaway ng iba?

 

 
Walang paliwanag maibigay kanilang mga bibig
Malibang sabihing “a basta… huwag kang magbuntung-hininga!”
Kaya naman sa aking pagtataka,
Lalo pa akong napapabuntung-hininga.

 

 
Kahali-halina kasi itong pagbubuntung-hininga
Lalo na’t bigla kang mayroong nagunita
Kapos sa pananalita, walang mahagilap na kataga
Kung kaya’t humihinga na lang ng malalim.
 
 
Ito ngang Panginoong Hesus natin
Minsa’y napabuntung-hininga rin
Nang siya ay tanungin at kulitin
Ano’ng tanda kanyang maibibigay upang siya ay sambahin.
 
Katulad niya, tayo ma’y napapabuntung-hininga
Kapag tayo ay namamangha o napapatunganga
Sa mga pagkakataong di tayo makapaniwala
Lalo na’t hindi makita ni makuha ng iba mga bagay na kay ganda.

 

 
Sa pagbubuntung-hininga, ano mang buti at ganda
Na ating nakita, sinasariwa ng puso at alaala
Upang pagparoonan at maiwasan
Pakikipag-banggaan sa mga lilong hunghang.

 

 
Maganda at mabuti ang pagbubuntung-hininga
Naaabot katotohanang nakabaon sa kaibuturan natin
Hindi kayang ituring ni sabihin ng bibig natin
Liban nitong puso na parang hanging hininga natin.
DSCF1435
Ang makabuntung-hiningang talon ng Shifen sa Taiwan.  Kuha ng may-akda, 30 Enero 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s