“Pangangahas ng Puso Kay Kristo”

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-04 ng Disyembre 2018
IMG_2434
Adbiyento… ang apat na Linggong paghahanda sa pagdating ni Kristo
Ngunit kung ating mapagtatanto, umalis ba talaga si Kristo
At dapat nating paghandaan pagbabalik Niyang totoo?
Hindi ba’t lagi naman Siyang naririto at tayo lang ang nalilito
Tuliro sa panahon ng Pasko na ika ng iba Christmas rush kuno
Minamadali ang Pasko pero naiiwan naman si Kristo.
Sa paglipas ng maghapon, ating bang naitatanong
Kung nasaan Siyang ating Panginoon,
Maliban lamang kung tayo’y sumusuong sa mabibigat na paghamon
Dahil mas paniwala tayo sa moderno at usong magugunaw na ang mundo
Habang pilit na sinisiksik sa ating mga isip ng teknolohiya at media
Na wala ng oras, wala na tayong tutuluyan pa kaya ang lahat ay madaliin at pagaanin.

Sa ating pagkahumaling sa ano mang magaling, lahat ay ating sinisikap agad tapusin
Panay naman ating daing na di natin kakayanin gayong lahat ay nalalampasan  din
Dahil taliwas sa diwa ng pagdating ni Kristong Panginoon natin
Pinapaalala ng Adbiyento na bagama’t magwawakas itong panahon natin
May sapat na oras at puwang si Kristo para sa atin
Upang tayo ay Kanyang makapiling, mapuspos ng Kanyang blessing.

Ngayong panahon ng Adbiyento, sana’y pangahasan nating
Suriing maigi yaring puso natin, alamin at timbangin totoong pinakamahalaga sa atin
Pangahasan na damhin at ranasin si Kristong nananatili sa puso at buhay natin
Dahil kung hindi natin ito gagawin ngayon din
Kailan ma’y hindi Siya darating
Kung wala Siyang puwang sa puso natin.

Advent1M

*Larawan ay kuha ng may-akda ng kanilang Advent wreathe sa Parokya ng San Juan Apostol at Ebanghelista, Gov. F. Halili Ave, Bagbaguin, Sta. Maria, Bulacan, ika-2 ng Disyembre 2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s