Aral ng COVID-19, VII: katahimikan higit na kailangan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-18 ng Agosto 2020
Larawan kuha ni G. Jim Marpa, 2018.
Noong aking kabataan
aking natutunan sa mga harutan
naming magpipinsan at magkakaibigan
habang nakapila sa poso na iniigiban 
ang baldeng walang lamang
ang siyang pinaka-maingay.
Ngayon sa aking katandaan
higit kong naunawaan yaring katotohanan
habang nagninilay sa gitna ng lockdown
na siya ngang tunay mga taong maiingay
karamihan sanga-sanga kanilang mga dila
pinagsasasabi'y walang katotohanan o kabuluhan.
Hindi nila batid sa pag-iisip nilang makitid
katahimikan ay hindi kawalan kungdi kapunuan 
pinakikinggan bawat pintig, dinarama maski ang kalma
tinitimbang ano mang katotohanan at kabuluhan 
upang pagkaabalahan, pag-usapan
kung hindi man ay kalimutan at isantabi na lamang.
Larawan kuha ng may-akda, talon sa Taiwan, Enero 2019.
Sa pakikipag-talastasan ng Diyos
masdan lagi itong pinangungnahan ng katahimikan:
sa Matandang Tipan matatagpuan 
bago likhain ng Diyos ang sanlibutan,
walang ano man kungdi dilim at katahimikan
saka lamang Siya nagsalita upang lahat ay malikha;
doon sa Bagong Tipan ganito rin ang napagnilayan
ni San Juan bago si Hesus ay isinilang:
aniya, sa pasimula naroon na ang Salita
kasama ng Salita ang Diyos
 sa Kanya nalikha ang lahat
at naging tao ang Salita
 tinawag na Kristo
humango sa makasalanang tao.
Hindi natin kailanman mauunawaan
mga salita ng Diyos na makapangyarihan
kung hindi tayo handang manahimik
 upang sa Kanya ay makinig;
noong si Hesus ay isinilang
 tatlumpung taon ang binilang
bago Siya napakinggan
pagkaraang binyagan sa Jordan
 maliban nang Siya ay matagpuan
 sa templo nakikipagtalastasan
 noong Kanyang kamusmusan;
gayun pa man sa Kanyang pangangaral
madalas Siya ay manahimik at magdasal
kaya lahat namamangha sa kanyang salita pati gawa.
Saanman mayroong katahimikan
pagtitiwala tiyak matatagpuan;
at kung saan man walang katahimikan
bukod sa maingay, walang kaayusan.
Magandang pagkakataon ngayong lockdown
pagsikapan, huwag katakautan ang katahimikan
dahil dito nalalantad, nakakatagpo ang katotohanan
na palagi nating tinatakasan, iniiwasan
kung kaya ang kalayaan hindi nating makamtan;
sa katahimikan lahat pinakikinggan -
sariling kalooban, kapwa at Diyos maging kalikasan
tungo sa pagmamahalan, kaisahan, at kaganapan ng buhay.
Larawan kuha ni Bb. Ria De Vera, bukang liwayway sa aming parokya, Abril 2020.

Pananahimik

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-8 ng Abril 2019
Mula sa Google.
Madalas nating akalain
Pananahimik ay kawalan ng imik
Tinitikom yaring mga bibig
Di pinapansin mga naririnig.
Ang tunay na pananahimik ay pakikinig
Sa gitna ng katahimikang pilit dinaraig
Ibuka ang bibig dahil baka kumabig ang dibdib
Manaig iniisip sa loob ng munting daigdig. 
Larawan kuha ni G. Howie G. Severino ng GMA-7 News sa Taal, Batangas, Nobyembre 2018.
Taliwas na madalas na kaisipan
Katahimikan ay hindi kawalan kungdi kaganapan
Mundo'y hindi iniiwan bagkus tinutunguhan
Niyayakap at niyayapakan upang lubos na maranasan.
Sa panahong atin ngayong ginagalawan
Puro ingay at salitaan, walang unawaan
Hindi mapigilan talastasan na wala namang kaliwanagan
Puro kadiliman, walang naiintindihan dahil walang katahimikan.
Tanging sa katahimikan mapapakinggan
Ibinubulong at kinukuyom ng ating kalooban;
Gayon din naman sa katahimikan matutukalasan
Kahulugan ng sinasaysay ng sino mang pinakikiharapan.
Kung ibig ninumang Diyos ay makaniig at mapakinggan
Kanyang mga Salita kailanma'y hindi maiintidihan
Kung ang Kanyang katahimikan ay di natin kayang sakyan
Dahil ang Diyos sa Kanyang kaibuturan ay pawang kahulugan at kaganapan.
Ang talong Shifen sa Taiwan. Larawan kuha ng may-akda, Enero 2019.
Sikaping makaibigan ang katahimikan
Bagama't hindi madali, ito ay maaring pagsumakitan
Dahil dito lamang matatagpuan mahahalaga at walang kabuluhan
Pati na mga bagay na pansamantala at pangmagpakailanman.
Sa katahimakan ating nabibistay 
Mga bagay na lantay at walang saysay
Buhay ay nahihimay, nakikita ang tunay 
Kapag tayo ay naghinay-hinay sa daloy nitong buhay.
Ating pagkatao ang siyang dinadalisay
Takbo ng buhay nagiging matiwasay
Dahil sa katahimikan buo ang ating pagtitiwala
Kasabay ang pananampalatayang walang kapantay.
Larawan kuha ni G. Raffy Tima ng GMA-7 News sa Batanes, Agosto 2018.