Buhayin mga Pangarap sa Panahon ng Kuwaresma

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-08 ng Marso 2021
Larawan kuha ni Dr. Mylene A. Santos, MD sa Candaba, Pampanga, Pebrero 2021.
Ang buhay natin ay 
paulit-ulit na Kuwaresma
na sa atin ay nag-aanyaya
buhaying muli ating mga pangarap
upang bigyang katuparan
at tayo ay maging ganap;
mga mata ay ating idilat
muling tumanaw sa malayo
sikaping abutin ating mithiin,
magagandang adhikain huwag limutin;
huwag hayaang maging sagwil
pagkakasala at pagkakamali,
kabiguan at sakit ng nakaraan
kalimutan at lampasan 
matutuhan at tandaan
kanilang iniwang mga aral. 
Liparin ang himpapawirin
mga pangarap sa Panginoon ay hilingin
dahil tanging ibig Niya
kabutihan at kaganapan natin
kaya paanyaya Niya sa atin
 linisin kalooban at budhi natin
upang pagkatao dalisayin
palawakin yaring pananaw
hindi lamang paningin
na kung minsa'y makitid,
madalas ay madilim
kaya sa Panginoon idulog natin
mga gumugulo sa atin
upang Kanyang liwanagin
at hawiin mga tumatabing
upang sigla at sigasig panumbalikin.
Larawan kuha ni Dr. Mylene A. Santos, MD, sa Rhode Island, 07 Marso 2021.

One thought on “Buhayin mga Pangarap sa Panahon ng Kuwaresma

  1. Thank you for this beautiful poem Fr. Nick I love the line that goes “linisin kalooban at budhi natin upang pagkato ay dalisayin” It struck so much because last week i just had a confession in preparation for Palm Sunday and i feel brand new again ❤️🙏🏻

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s