Panalangin paglipas ng maghapon

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-24 ng Agosto 2020
Larawan kuha ni Bb. Ria De Vera, takipsilim sa aming parokya, 13 Agosto 2020.
Maraming salamat po,
O Panginoon,
sa lumipas na maghapon;
nawa bukas sa aking pagbangon
Dakilang Ngalan Mo
ang unang mamutawi sa aking mga labi,
ngiti at galak sa aking puso
maibahagi upang iyong pagkandili
lalo sa mga namimighati
nawa ay mapawi.
Amen.

*Mga larawan kuha ng may-akda, takipsilim sa loob ng aming parokya, 24 Agosto 2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s