San Antonio de Padua, kami po ay nawawala…

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-14 ng Hunyo 2019
Mula sa Google.
Mula pagkabata hanggang pagtanda
Ikaw na San Antonio aming nagisnan
Tinatawagan nang matagpuan
Ano mang nawawala o naiwan saan-saan.
Minamahal naming pintakasi
Tulungan nawa kami sapagkat dumarami
At lalong lumalaki aming mga isinasantabi
Na maski mawala tila wala kaming paki!
Kami'y nagagalit kapag nawawaglit 
Mga mumunting gamit at anik-anik
Pinalalaki para nang buong sarili inapi
Ngunit kaunting buti para sa katabi kinukubli?
Hindi kami mapakali at agad bibili
Kapag nawala'y gamit na kawili-wili
Ano't lagi naming hanap ay aliw at kaluguran
Walang pakialam sa mga tiyan na kumakalam?
Nawawala na respeto at pag-galang
Pati hinhin at kahihiyan di malaman kung nasaan
Kinamimihasnan kalaswaan at kasalahulaan
Mas hinahanap kasamaan kaysa kabutihan?
Sana kami'y iyong tulungan
Muli naming matagpuan
Daang pabalik sa Kabanal-Banalan
Na palagi naming tinatalikuran at iniiwanan.
Kami po ang nagkulang
Ni hindi na namin Siya namamasdan
Wala na kaming nilalaang panahon
Upang Siya ay dasalan.
Mahal naming patron sa amin lumingon
Nawawala kami sa landas ng Panginoon
Unti-unting nilalamon ng aming kapalaluan
Nalulunod sa kayamanan, karangyaan, at kapangyarihan.
Kami ang nawawala, di namin alintana 
Buhay at kapwa amin nang binabalewala
Poong Maykapal amin nang tinalikuran
Gayon Siya ang aming uuwian at hahantungan.
Larawan mula sa Google.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s