Busilak ng Pasko ng Pagkabuhay

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-22 ng Abril 2019
Larawan mula sa Google.
Busilak at ningning ng Pasko ng Pagkabuhay
Hindi magiging makulay
Kung hindi naging mapanglaw at madilim
Malagim na Viernes Santo ni Kristo.
Ito ang katotohanang dapat nating matanto
Walang Pasko ng Pagkabuhay kung walang Viernes Santo;
Kaya itong si Hesu-Kristo unang tinungo ayon sa katesismo
Kinaroroonan ng mga yumao noong Sabado Santo.
Sa kanyang pagtatagumpay sa kadiliman
Hindi na tayo maaring panaigan ng kamatayan
Kaya pati lagim ng kadiliman kanya nang nakaibigan
Upang tayo ay magwagi kapag nasasawi.
Larawan mula sa Google.
Katulad noong kinagabihan ng Pasko ng Pagkabuhay sa Emaus
Tayo ay sinasabayan sa paglalakad sa buhay nitong si Hesus
Nakikinig sa ating mga karaingan at kabiguan
At sa gitna ng kadiliman, ibinabahagi sa atin kanyang katawan.
Buksan ating mga isipan, lawakan ang pananaw
Puntahan ang kadiliman sa ating kalooban upang maliwanagan
Buhay ay hindi isang palabas lamang, parang pelikula
Palaging bida sa bawat eksenang nililiwanagan ng artipisyal na ilaw.
Kaya nga kataka-taka, namamangha ka ba?
Sa ating panahon at mundo na puro palabas ang tao
Lalong nalilito, mga lilo nananalo sa puwesto
Lahat pasikatan, patalbugan pero malayo sa katotohanan.
Starry Night ni Van Gogh mula sa Google.
Tanging liwanag ni Kristo ang totoo dahil siya ito mismo
Maningning, maliwanag ang busilak 
Katulad ng mga bituin at buwan sa gabing madilim
Hatid ay tiwala at sampalataya dahil sa pag-asa ng bagong umaga!
Halina at pumaloob sa kaibuturan ng ating pagkatao
Doon ating makakadaop si Kristong muling nabuhay
Nililiwanagan ating puso at kalooban ng kanyang katotohanan
Upang tunay tayong makapamuhay at hindi magpalabas lamang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s