“Magpa-hinga sa Diyos”

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II
Ika-22 ng Enero 2019
IMG_2434

 

“Goodbye bakasyon, hello baon!”

Nakakatawang sinulat ng aking sacristan
Sa kanyang Facebook matapos ang Bagong Taon
Na tila baga pinaglulubag kanyang kalooban
Sa bakasyong papatapos na noon.
Maraming tao ngayon kapag bakasyon
Batid lamang ay puro selebrasyon
Na hindi nauunawaan diwa ng okasyon
Kaya di maglaon lumilipas lamang ito ng gayon.
lawiswistakip silim
Itong salita na bakasyon ay ating hiniram
Sa wikang Inggles na vacation na ang ugat ay Latin
Na ang ibig sabihi’y walang laman o kaya’y sairin
Upang ma-vacate o mabakante kalooban natin.
Kaya naman ang salin nito sa sariling wika natin
Ay mas malalim at nakahiling sa loobin ng Diyos natin
Noong matapos Niyang likhain lahat sa daigdig natin
Namahinga Siya at tinakda Niyang itong tawagin Sabbath.
Kaya nga kung tutuusin itong pamamahinga
Ay hindi lamang pagtigil sa maraming tungkulin at gawain
Kungdi upang sairin itong kalooban natin
At punuing muli ng hininga ng Diyos na Siyang buhay natin.
Mula nang ang tao ay palayasin sa Paraiso
Dahil sa pagkakasala ng mga ninuno natin
Sariling paningin ay pumangit din kaya’t sa Diyos
Ay nagtago matapos kagatin bawal na bunga sa hardin.
Kaya nga yaring araw ng pamamahinga ay biyaya para sa atin
Dahil kapag ito ay ating ipinangingilin nagbabalik tayo sa Eden
Diyos ay nakakapiling at muling nakakamukha natin
Dahil Espiritung pumupuspos sa atin ay Kanyang hininga rin.
Huwag sana nating limutin di lamang kahalagahan
Kungdi pati kahulugan nitong bakasyon na tayo ay hingahan ng Diyos
Upang mapuno ng Kanyang buhay na siyang gagabay
Sa ating paglalakbay hanggang sa Kanya ay humimlay habangbuhay.
raffysampaloc cove1
*Unang larawan ay kuha ng makata sa Assumption Sabbath sa Baguio; ang ikalawa ay kuha ni G. Raffy Tima ng GMA-7News sa Sampaloc Cove, Subic, Zambales.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s