Magtanong Kay Hesus, Sagot Niya’y Nasa Krus

Lawiswis ng Salita//P. Nicanor F. Lalog II//Ika-06 ng Nobyembre 2018

IMG_2434

Madalas ako ay nagtatanong
Kay Hesus na ating Panginoon
Mga sari-saring bagay
Kadalasa’y sumasagitsit sa aking pagninilay.
At sa tuwing ako’y may katanungan
Naroon akong lagi sa paanan ng krus Niyang banal
Kung saan din aking natagpuan itong katotohanan
Na sa bawat katanungan kay Hesus,
Sagot Niya’y naroon din sa Kanyang Krus!
Halika, inyong subukan inyong katanungan
Upang masakyan aking pakahulugan:
         Hesus, ako ba ay iyong mahal?
                 Tingnan Kanyang sugatang katawan, huwag nang mag-alinlangan.
          Hesus, bakit ako’y laging nahihirapan?
                  Pagmasdan kanyang pinasan, ika’y magagaanan.
          Hesus, ika’y nasaan sa aking kagipitan?
                 Bago pa man itong aking pinagdaraanan, naroon na Siyang unang nasaktan!
Laging pakatandaan, ano man ang ating katanungan
Sagot matatagpuan sa sugatang Niyang katawan
Na Kanyang inalay bilang katubusan sa ating mga kasalanan
Na siyang pinagmulan nitong marami nating katanungan.
padrepioresize
*Salamat sa larawan kuha ng dati kong mag-aaral sa ICSB, Arch. Philip Santiago noong Setyembre 27, 2018 sa Simbahan ng San Giovanni Rotondo, Italya kung saan naglingkod si San Padre Pio.  Isa ito sa mga mosaic doon nagsasaad ng malalim niyang debosyon sa nakapakong si Kristo gaya ni San Francisco ng Assisi.  Kapwa sila biniyayaan ni Hesus ng stigmata, mga sugat tulad ng tinamo Niya noon sa krus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s