Isang Tula sa Tabi

Minsan ako’y dumaing sa aking pananalangin
Mga hinaing kinikimkim, ibinulalas sa Panginoon natin.
Sabi ko sa Kanya, ako nama’y walang reklamo kung tutuusin
Nagtataka lang naman bakit ako’y maraming pasanin.
Banayad na umihip hanging malamig,
At ako’y tumingin kung saan ito galing.
Bigla itong tumigil nang aking hanapin,
Kaya’t muli ako’ng yumuko at nanalangin
Upang makinig sa maari Niyang sabihin.
Sa aking pananatili parang Kanyang sinasabi
“Madalas kasi Ako’y iyong sinasantabi, parang walang silbi.
Kung di ka pa magulpi, di ka pa tatabi para Ako’y makapagsabi
Na Ako’y lagi mong katabi, humahabi ng iyong balabal para sa gabi.”
“Oo nga po, Panginoon” aking nasabi.
Madalas ako’y walang pasintabi,
Palaging nangangati sa paggawa ng ayon sa sarili.
Kung di pa nga ako magulpi sa sobrang “busy”,
Hindi pa nga ako tatabi para Ikaw ay makatabi.
P. Nicanor F. Lalog II
Ika-04 ng Hulyo 2018, alas-10 ng umaga
Sacred Heart Novitiate sa Novaliches
SheepSHN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s