Dalawang makabagong santo, kapangalan ng aming Patron

Ngayong buwan ng Oktubre,
ating inaalaala dalawang Santo Papa
pangalang hiniram ay mula kay San Juan:
San Juan XXIII noong Oktubre 11
at San Juan Pablo II bukas, Oktubre 22;
handog ko ay panalangin noong ako
ay nasa Bagbaguin, sa butihin naming Patron,
San Juan Apostol at Ebanghelista.
Sana sa kanya tayo lumapit at humniling
ng panalangin gaya ng dalawang
makabagong Santo at Papa!

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-22 ng Oktubre 2020

Larawan nina San Juan Pablo II at San Juan XXIII kasama isa sa mga matandang imahen ng aming Patron San Juan Apostol at Ebanghelista sa likuran ng aming simbahan sa Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan.

PANALANGIN KAY SAN JUAN APOSTOL AT EBANGHELISTA KAUGNAY NG MGA BAGONG SANTO NG SIMBAHAN: PAPA JUAN PABLO II at PAPA JUAN XXIII(Bahagi ng aming mga Panalangin sa Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista, Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan mula nang itanghal bilang Santo ang dalawang naturang dating Santo Papa noong 27 Abril 2014, Linggo ng Dakila Awa ng Diyos.)

Minamahal naming Patron na Banal, Juan Apostol at Ebanghelista po ang inyong ngalan! Ngayo'y aming ipinagdiriwang sa buong Simbahan dalawang bagong Banal: Kapwa sila pastol ng kawan, nang manungkula'y pangalan mo ang hiniram. San Juan Beinte-tres nang sa kanyang katandaan tuladmo, Sinikap maging…

View original post 113 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s