Panalangin sa karangalan ng kaarawan ng Mahal na Birheng Maria (at nating lahat!)

Sharing with you a prayer we composed last year at the start of this pandemic in honor of the Nativity of Mary. Have a blessed day!

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-08 ng Setyembre 2020Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng MariaRoma 8:28-30   >><)))*> + <*(((><<   Mateo 1:18-23

Larawan kuha ng may-akda sa aming Parokya, Pasko 2018.

O Diyos Amang mapagmahal sa amin, kay sarap isipin at namnamin pagdiriwang ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria na Ina ni Hesus at Ina din namin. Sa unang tingin marahil tatanungin bakit ang kuwento sa ebanghelyo ay pagsilang ng Kristo? Ngunit sa dakilang karunungan po Ninyo, O Diyos Ama dito Mo ibinalot kagandahan at kabutihan hindi lamang ng kapistahan kungdi ng katotohanang hatid nito: Dumating si Hesus na Anak Mo sa pamamagitan ng dalawang mabubuting tao ayon sa plano at kalooban Mo: si Jose na mula sa angkan ni David na lahi ni Abraham naging esposo ni Maria na siyang Ina ng tinatawag naming Kristo. Dahil dito, hinatian Mo kami O Diyos…

View original post 78 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s